Aktualności

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Remont sal wystaw czasowych w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Znak sprawy Ag.27.1.4.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/731468
Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO na rzecz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Znak sprawy Ag.27.1.5.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/728931