Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zainteresowani załatwianiem spraw w Muzeum przyjmowani są w godzinach pracy Muzeum w godz. od 8:00 do 16:00.

Ponadto sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą korespondencji (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Sprawy telefonicznie – o ile jest to możliwe – są załatwiane bezpośrednio, a korespondencję po uprzednim zarejestrowaniu przekazuje się pracownikom merytorycznym do załatwienia wg kolejności wpływu i ważności.

Skargi i wnioski rejestrowane są w prowadzonej do tego celu ewidencji skarg i wniosków. Przyjmowane są przez pracowników Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za pośrednictwem zgłoszeń telefonicznych, na piśmie oraz wnoszone osobiście w siedzibie. O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Działu lub Oddziału, którego dotyczy sprawa.

Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez Dyrektora Muzeum.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3437