Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, działające w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz Instytucji w zamówieniu wspólnym, na mocy udzielonego upoważnienia, zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego

  

Ogłoszenie umieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych

pod nr 534755-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. 

21 marca 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Remont dachu i poddasza siedziby głównej Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy pl. gen. J. Bema 8 w Ostrołęce

 Ogłoszenie umieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych

pod Nr 526259-N-2018 z dnia 2018-03-02

2 marca 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony

Plan postępowań na 2018 rok

Plan postępowań na 2018 rok

19 lutego 2018
Czytaj więcej o: Plan postępowań na 2018 rok

Przetarg nieograniczony

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, działające w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz Instytucji w zamówieniu wspólnym, na mocy udzielonego upoważnienia, zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie umieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych

pod Nr: 589862-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. 

 

18 września 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza Zapytanie Ofertowe na:

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i drogowej
nad zadaniem inwestycyjnym – Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach rewitalizacji, modernizacji i adaptacji nieruchomości przy pl. gen. J. Bema 9 w Ostrołęce
na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej

12 maja 2017
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE

Przetarg nieograniczony

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach rewitalizacji, modernizacji i adaptacji nieruchomości przy pl. gen. J. Bema 9 w Ostrołęce na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej

 Ogłoszenie umieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych

pod Nr: 50531 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.

23 marca 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony