Aktualności

Więcej o: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. Znak sprawy Ag.27.1.1.2024.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/876373

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle – etap I dokumentacja”  Znak sprawy Ag.27.1.16.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819745

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Wykonanie usługi konserwacji obrazu Karola Malankiewicza pt. „Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” Znak sprawy Ag.27.1.14.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/782239

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Wykonanie usługi konserwacji obrazu Karola Malankiewicza pt. „Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” Znak sprawy Ag.27.1.13.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/778866

Więcej o: OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Wykonanie usługi konserwacji obrazu Karola Malankiewicza pt. „Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” Znak sprawy Ag.27.1.12.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775514

Więcej o: OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce informuje o udzielonym zamówieniu publicznym prowadzonym na podstawie art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)
w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) pod nazwą: 

Koncert KANTATA „POCZTÓWKI ZNAD NARWI” – część artystyczna

Znak sprawy Zamawiającego: Ag.27.2.1.2023.

Link do Ogłoszenia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/757031

Więcej o: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)
w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) pod nazwą:
Koncert KANTATA „POCZTÓWKI ZNAD NARWI” – część artystyczna
Znak sprawy Zamawiającego: Ag.27.2.1.2023.

Link do Ogłoszenia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/757031