Aktualności

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Remont toalet dla zwiedzających w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle Znak sprawy Ag.27.2.2.2024.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/923318

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO na rzecz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Znak sprawy Ag.27.2.4.2024.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/921326

Więcej o: Udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO na rzecz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Znak sprawy Ag.27.2.3.2024.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/912492

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO na rzecz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Znak sprawy Ag.27.2.1.2024.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/896444

Więcej o: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. Znak sprawy Ag.27.1.1.2024.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/876373

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle – etap I dokumentacja”  Znak sprawy Ag.27.1.16.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819745

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Wykonanie usługi konserwacji obrazu Karola Malankiewicza pt. „Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” Znak sprawy Ag.27.1.14.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/782239

Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Wykonanie usługi konserwacji obrazu Karola Malankiewicza pt. „Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” Znak sprawy Ag.27.1.13.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/778866

Więcej o: OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na Wykonanie usługi konserwacji obrazu Karola Malankiewicza pt. „Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” Znak sprawy Ag.27.1.12.2023.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775514