Przedmioty i cele działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowym celem działalności Muzeum jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury polskiej w zakresie prehistorii, historii, sztuki i etnografii.

Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami.


Muzeum realizuje swoje cele poprzez:
 

 1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,

 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

 3. przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny dla celów naukowych,

 4. zabezpieczenie i konserwację posiadanych muzealiów,

 5. urządzanie wystawa stałych, czasowych i objazdowych,

 6. organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

 7. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej,

 8. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

 9. prowadzenie działalności wydawniczej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3244