Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

 1. Księgi inwentarzowe muzealiów

 2. Katalogi: karty ewidencyjne muzealiów i karty naukowe

 3. Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych

 4. Księgi inwentarzowe przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu

 5. Księgi inwentarzowe środków trwałych

 6. Rejestr zarządzeń wewnętrznych

 7. Książka kancelaryjna dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących

 8. Archiwum zakładowe

Zasady udostępniania:

 1. Dane zawarte w księgach inwentarzowych muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum oraz właściwym organom powołanym do nadzoru muzeów.

 2. Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.

 3. Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3480