BIP Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Gospodarka budżetowa

  1. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora.

  3. Budżet Muzeum realizowany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz wytyczne właściwego organizatora.

  4. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.

Przychodami Muzeum są wpływy:

1) z dotacji budżetowych od organizatora:

- dotacji podmiotowych,

- dotacji celowych,

2) z dotacji z innych źródeł,

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

4) z prowadzonej działalności gospodarczej,

5) z innych źródeł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3799