Tryb działania muzeum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum jest samorządową instytucją kultury nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem działania jest trwała ochrona dóbr kultury, udostępnianie zbiorów i ich upowszechnianie.

Muzeum działa na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
  z późniejszymi zmianami);
   

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późniejszymi zmianami);
   

 1. Statutu nadanego Uchwałą Nr 649/LVI/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

 1. Uchwały Nr 5/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniającej Uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.


 

Szczegółowo organizację pracy oraz strukturę, zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum określa Regulamin Organizacyjny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3358