Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum  Kultury  Kurpiowskiej  w Ostrołęce jest  wojewódzką  samorządową  jednostką organizacyjną – samorządową instytucją kultury.

Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Ogólny  nadzór nad  Muzeum sprawuje  Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pod Nr RIK 11/99.

Muzeum posiada osobowość prawną.

Akt utworzenia instytucji – Zarządzenie Nr 92/75 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie utworzenia Muzeum Okręgowego w Ostrołęce i nadania mu Statutu z późn. zm. zmienionego Zarządzeniem Nr 75/98 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Z mocy prawa – na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiło przejęcie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce od Wojewody Ostrołęckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Statut Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce został zatwierdzony uchwałą Nr 649/LVI/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, zmieniony uchwałą Nr 312/83/2000 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmian w statutach niektórych muzeów oraz uchwałą Nr 5/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniającej Uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nadania statutu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MKK w Ostrołęce
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3845