Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/647470
4 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639760
14 lipca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00244685 z dnia 2022-07-07

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/635262
7 lipca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/634424
5 lipca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/634424
5 lipca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zakup systemu nagłośnienia dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/627059
15 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu